Listă de cărţi publicate[1]

    I. De autor

    a. Generale

 • Istoria românilor de la începuturi până în 1920. Drumul spre Marea Unire, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2019, 707 p. + 8 hărţi
 • Politică şi viaţă cotidiană în România în secolul al XX-lea şi începutul celui de-al XXI-lea, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2011, 490 p.
 • Istoria românilor de la Carol I la Nicolae Ceauşescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2010, 280 p.
 • Ion I.C. Brătianu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Museion, 1992, 143 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Portrete politice, Chişinău, Editura Prut înternaţional, 2006, 296 p. [Tipo Moldova, 2011]
 • Studii de istorie, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002, 573 p.
 • Istoria românilor în timpul celor patru regi. 1866-1947, 4 volume: vol. I – Carol I, vol. II – Ferdinand, vol. III – Carol al II-lea, vol. IV – Mihai, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001; ed. a II-a – 2004; ed. a III-a – 2010, 256 p. + 214 p. + 347 p. +246 p. [Tipo Moldova, 2010],
 • Catedra de Istoria Românilor. 135 de ani de la înființare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 1998, 52 p.
 • Regele Ferdinand (1914-1927). Activitatea politică, Bucureşti, Editura Garamond, 1995, 174 p.
 • Iuliu Maniu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 299 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, 488 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Monarhia în România. 1866-1947, Bucureşti, Editura Danubius, 1991, 192 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 665 p.
 • Din viaţa politică a României (1926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 552 p.
 • Viaţa politică din România. 1918-1944, Bucureşti, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, 334 p.

 

b. Marea Unire din 1918

 

 • Personalităţile Marii Uniri. Ferdinand I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2016, 287 p.
 • Alba Iulia. 1 Decembrie 1918, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1988, 183 p.
 • Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi. Eroi ai luptei pentru unitatea şi independenţa patriei (1916-1918), Bucureşti, Editura Albatros, 1978, 173 p.

 

c. Perioada interbelică

 

 • Istoria civilizaţiei româneşti. Perioada interbelică (1918-1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2009, 374 p.; ediţia a II-a, 2012 [Tipo Moldova, 2010]
 • Civilizaţia românească interbelică (1918-1940), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, 199 p.
 • Istoria contemporană a României (19182007), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, 223 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2005), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005, 216 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2003), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003, 214 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2001), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002, 212 p.
 • Istoria Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 248 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică, Bucureşti, Editura RAO, 2001, 280 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • România şi Marile Puteri. 1933-1940. Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000, 232 p.
 • România şi Marile Puteri. 1918-1933. Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999, 196 p.
 • Criza dinastică din România (1925-1930), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 298 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996, 250 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Un episod dramatic din istoria României: 30 august 1940, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1990, 160 p. [Tipo Moldova, 2011]
 • Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura Litera, 1975, 199 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1938-1940), Bucureşti, Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1974, 202 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1918-1922), Bucureşti, Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1973, 339 p.

d. 1989 şi după

 

 • Tezaurul României depus la Moscova. Note şi mărturii despre activitatea Comisiei Comune româno-ruse (2004 – 2012), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2014, 368 p.
 • * * La Revolución Rumana de 1989, Craiova, Editura SITECH, 2010, 359 p.
 • * * The Romanian Revolution of December 1989 in international context, Bucureşti, Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2009, 369 p.
 • * * La Révolution Roumaine de 1989, dans le contexte international de lʼépoque, Bucureşti, Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2008, 381 p.
 • Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internaţional, Bucureşti, Editura Publicaţiilor pentru Străinătate, 2009, 412 p.+ 42 p. ilustraţii [Tipo Moldova 2010]
 • Revoluţia Română din Decembrie 1989 în context internaţional, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2006, 362 p.

 

 

II. Coordonator si autor:

 

 1. Generale
 • 200 de ani din istoria românilor dintre Prut şi Nistru. 1812 – 2012. Coordonatori Ioan-Aurel Pop şi Ioan Scurtu, Bucureşti, Editura Litera, 2012, 215 p.
 • România. Marea Unire. 1918 – 2008. 1 Decembrie – 90 de ani de la statul naţional unitar. 1859 – 2009: 24 ianuarie 1859 – 150 de ani de la Unirea Principatelor Române – crearea statului român modern, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2008, 120 p.
 • ** Roumanie. La Grande Union. 1918 – 2008: 1 Decembre. 90 anni della Grande Unione – compimento della Stato nazionale unitario. 1859 – 2009: 24 Gennario: 150 anni dall unione dei Principati Romeni – creazione dello Stato romeno moderno, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2008, 119 p.
 • ** Rumänien. Die Grosse Vereinigung. 1918 – 2008: 1 Dezember 90 Jhare seit der Grosen Vereingung Vollendung des einheitlichen Nationalstaates. 1859 – 2009: 24 Januar 150 Jare seit der Vereinigung der Rumänischen Füestentümer Schaffung des modernen rumänischen Staates, Bucureşti, Editura Redacţiei pentru Publicaţiile în Străinătate, Bucureşti, 2008, 119 p.
 • ** 5. Rumanía. La Gran Unión. 1918 – 2008. 1 de dicembre: 90 aniversario de la culminación del Estado nacional unitario. 1859 – 2009: 24 de enero – 150 aniversario de la Unión de los Principados Rumanos – creación del Estado rumano moderno, Bucureşti, Editura Redacţiei pentru Străinătate, 2008 , 119 p.
 • Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2001), vol. I şi vol. II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, 325 p.+ 325 p +8 hărţi  [Tipo Moldova, 2010]
 • * * Political structures in Central and Eastern Europe (1918-2001), vol. I şi vol.II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, 327 p. + 344 p. + 8 hărţi
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 2003 ediţia III-a, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2003, 607 p.[Tipo Moldova, 2017]
 • ** Istorija Bessarabii. Ot istokov do 1998 goda, Chişinău, f.e., 2001, 353 p.+ 6 planşe
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 1998, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Semne, 1998, 367 p. + 6 planşe
 • Timpul istoriei. Profesorului Dinu C. Giurescu. Volum îngrijit de Ioan Scurtu şi Mihai Sorin Rădulescu, Bucureşti, f .e., 1998, 476 p.
 • ** 12. România. Evoluţie în timp şi spaţiu. Album [Studiu introductiv şi explicaţii în limbile română, engleză şi franceză], Bucureşti, Arhivele Statului din România şi Editura Fundaţiei Culturale Române,1996, 200 p.
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 1994, Bucureşti, Editura Europa Nova & Tempus, 1994 [Tipo Moldova, 2010], 410 p.
 • Documente privind istoria României între anii 1918-1944, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, 732 p.
  • Pagini de istorie. Culegere de texte. Istoria românilor, vol. III. Coordonatori Ioan Scurtu şi Constantin Mocanu, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1993, 304 p.
  • Pagini de istorie. Studii şi comunicări ştiinţifice, vol. II, Coordonatori Ioan Scurtu, Mihai Manea şi Constantin Mocanu, Centrul de Multiplicare a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1992, 260 p.
 • Pagini de istorie. Studii şi comunicări ştiinţifice, vol. I, Centrul de Multiplicare a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1991, 240 p.
 • Probleme fundamentale ale istoriei României. Manual [universitar] şi crestomaţie. Colegiul de redacţie: Titu Georgescu, Gheorghe I. Ioniţă, Ioan Scurtu, Ştefan Ciobanu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1987, 487 p.
 • Probleme fundamentale ale istoriei României [manual universitar]. Colegiul de redacţie: Titu Georgescu, Gheorghe I. Ioniţă, Ioan Scurtu, Ştefan Ciobanu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 216 p. + 10 hărţi
 • Istoria României între anii 1918-1944. Culegere de documente, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. 1982, 526 p.
 • 60 de ani de la făurirea statului naţional unitar român. Coordonatori: Matei Vlad, I. Gheorghiu, Ioan Scurtu, Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1978, 289 p.
 • Din lupta poporului român pentru independenţă, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1977, 294 p.
 • Monografia întreprinderii „Vulcan” din Bucureşti (1904-1975), Bucureşti, f.e., 1977, 286 p.

2.Marea Unire din 1918

 • România. Marea Unire. 1918-1920. 100 de cărţi, Iaşi,Tipo Moldova, 2017. Argument şi selecţie Ioan Scurtu [Program realizat de Editura Tipo Moldova; unele cărţi având mai multe volume, numărul lor este de 160; ediţii anastatice]
 • Marea Unire din 1918 în context european, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Academiei Române, 2003, 448 p.
 • ** 26. România. Documentele Unirii. 1918. La Roumanie. Les documents de la Grande Union. 1918. Romania. The documents of the Great Union. 1918 [Studiu introductiv şi explicaţii în limbile română, engleză îi franceză], Bucureşti, Arhivele Statului din România şi Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993, 175 p. [Tipo Moldova, 2017]

3.Perioada interbelică

 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1938-1940, vol. V, INST, Bucureşti, 2006. 408 p.
 • Academia Română. Tratatul Istoria Românilor, vol. VIII. România întregită (1918-1940). Coordonator Ioan Scurtu, secretar ştiinţific Petre Otu, Editura Enciclopedică, 2003, 856 p. + 48 planşe ; ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010, p. 944 p. + 48 planşe
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1934-1938, vol. IV, INST, Bucureşti, 2003, 366 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1931-1934, vol. III, INST, Bucureşti, 2002, 366 p.
 • România între anii 1918 – 1940. Documente şi materiale, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2001, 254 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1927-1931, vol. II, INST, Bucureşti, 2000, 305 p.
 • Minorităţile naţionale din România. 1931-1938. Documente, Arhivele Naţionale din România, Bucureşti, 1999, 515 p.
 • Totalitarismul de dreapta în România. Origini, manifestări, evoluţie. Documente. 1919-1927, vol. I, INST, Bucureşti, 1996, 662 p. + 16 p. foto
 • Minorităţile naţionale din România. 1925 – 1931. Documente. Coordonatori Ioan Scurtu şi Ioan Dordea, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1996, 605 p.
 • Minorităţile naţionale din România. 1918-1925, Coordonatori Ioan Scurtu şi Liviu Boar, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1995, 783 p.

4. 1940 -1944

 • Ideologie şi şi formaţiuni de dreapta în România. 1941 – 1943, vol. VII, INST, Bucureşti, 2009, 445 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România.1940 – 1941, vol. VI, INST, Bucureşti, 2007, 420 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (6 septembrie 1940 – 23 august 1944), Bucureşti, Tipografia Universtăţii din Bucureşti, 1978, 383 p

5. 1944 – 1989

 • 1958, Retragerea tupelor sovietice din România, Bucureşti, Editura Enciclopedică. Ediţia a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2017, 383 p.
 • România. Retragerea trupelor sovietice. 1958, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, 411 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • 1946. România. Viaţa politică în documente. Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1996, 591  p.
 • 1945. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 447 p.
 • 1947. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 318 p.
 • Sfârşitul dictaturii. Bucureşti. 21-25 decembrie 1989, Craiova, Editura Clio, 1990, 143 p.+ 8 foto

 

 

 

III.  LISTĂ CĂRŢI  – coautor

 

          A. În colaborare cu un coautor

           a. Generale

 • Ferdinand I. Regele întregitor de ţară. Coordonare proiect editorial Narcis Dorin Ion, Sinaia, Muzeul Naţional Peleş, 2017
 • Istoria Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 1956-1996, vol. II, Bucureşti, Editura RAO, 2016 (în colaborare cu Corneliu – Mihail Lungu)
 • Istoria Academiei de Ştiinţă din România (1935 -1948), vol. I, Bucureşti, Editura RAO, 2014 (în colaborare cu Corneliu-Mihail Lungu
 • Scurtă istorie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România), Bucureşti, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2010 (în colaborare cu Ştefan Iancu)
 • Guverne şi guvernanţi (1916-1938), Bucureşti, Editura Silex, 1996 (în colaborare cu Ion Mamina) [Tipo Moldova 2010]
 • Complot împotriva României (1939-1947). Basarabia, Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al doilea război mondial, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, 225 p. (în colaborare cu Constantin Hlihor) [Tipo Moldova 2010]
 • Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 685 p. 23 p. ilustraţii (în colaborare cu Gheorghe Buzatu) [Tipo Moldova 2010]
  • Democraţia la români (1866-1938), Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, 247 p. (în colaborare cu Ion Bulei) [Tipo Moldova 2010]
  • Itinerare patriotice, Bucureşti, Editura Sport Turism,1985 (în colaborare cu Dumitru Almaş)
  • Culegere de texte privind istoria mişcării muncitoreşti din România. De
  • la începuturi până în 1945, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981 (în colaborare cu Florea Dragnea)
  • Valea Bistriţiei, Bucureşti, Editura Sport Turism, 1978 (în colaborare cu Adolf Minuţ)
  • Leonte Filipescu, Bucureşti, Editura Politică, 1973 (în colaborare cu Gheorghe Neacşu)
  • Turism cu manualul de istorie a românilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1973 (în colaborare cu D.Almaş)

           b. Până în 1918

1907 în viziunea contemporanilor. Un secol de la răscoalele ţărăneşti, Bucureşti, Editura Semne, 2007, 291 p. (în colaborare cu Sorin Teodorescu)

          c. Marea Unire din 1918

 • Familia regală şi Marea Unire, Sinaia, Muzeul Naţional Peleş, 2018 (în colaborare cu Narcis Dorin Ion)
 • Personalităţile Marii Uniri. Ion I. C. Brătianu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2017 (în colaborare cu Ionuţ Cojocaru)

          d. Perioada interbelică

 • Curs de istorie contemporană a României (1938 – 1940), Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşi, 1980

 

      B. Colaborator la cărţi cu mai mulţi autori

a. Generale

 • Constantin Angelescu – personalitate de prestigiu a ştiinţei, educaţiei şi civilizaţiei româneşti. Coordonator Adrian Badea,  Bucureşti, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2019
 • Istoria Românilor, vol II [1821 – 2018]. Coordonator Dan Berindei, în colaborare cu Dorina N. Rusu, Bucureşti, Editura Academiei şi Editura Univers Enciclopedic, 2018
 • Politica externă şi diplomaţia României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea Marii Uniri, vol. I. Coordonator Ion M. Anghel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018
 • România mai presus de orice. Însemnări, rezumate şi extrase. Universitatea Nicolae Iorga. Vălenii de Munte. Coordnator C. Manolache, Plioeşti-Chişinău, Editura Dorinţa, 2018
 • Eroism şi jertfă pentru ţară. Coordonator Oltea Răşcanu-Grămăticu, Iaşi, Editura PIM, 2018
 • Între pasiune şi Istoriografia românească la început de mileniu. Coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-Napoca, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Editura Şcoala Ardeleană, 2017
 • Mari personalităţi politice şi culturale în Senatul României. Coordonator Gheorghe Sbârnă, Bucureşti, Editura Discobolul, 2014
 • 1812 – 2012. Documente şi cercetări. Ediţie de Victor Crăciun, Bucureşti, Editura Semne, 2012
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. X. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. IX. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. VI – VII. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008
 • 1878 – 2008. Volum coordonat de Valentin Ciorbea, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2008
 • Români şi bulgari. Provocările unei vecinătăţi. Coordonatori Florin Anghel, Marian Cojoc, Magdalena Tiţă, Bucureşti, Editura Cartea Universitară, 2007
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. III. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007
 • Hegemoniile trecutului. Evoluţii româneşti şi europene. Coordonatori Mioara Avram, Florin Anghel, Cosmin Popa, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2006
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii. vol II. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. II, partea a 2-a. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006
 • Comisia Internaţională pentru Studiul Holocaustului în România, Raport final. Editori Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Iaşi, Editura Polirom, 2005
 • ** Internaţional Commission of the Holocaust  in Romania, Raport final. Editors Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Iaşi, Editura Polirom, 2004
 • Istoria Senatului României. Ediţie Ilie Manole şi Constantin Monac, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial, 2004 p.
 • Evreii în societatea şi conştiinţa istorică românească, Bucureşti, Centrul  pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Bucureşti, 2003
 • Enciclopedia partidelor politice din România. 1859 – 2003, Bucureşti, Editura Meronia, 2003
 • Enciclopedia de istorie a României, vol. II, Bucureşti, Editura Meronia, 2003
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Coordonator Constantin Buşe,  Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001
 • Structuri politice în secolul XX. Coordonator Constantin Hlihor, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2000
 • Istorie şi societate. Culegere de studii de istorie modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2000
 • Enciclopedia de istorie a României, vol. I, Bucureşti, Editura Meronia, 2000 (ediţia a II-a, 2001; ediţia a III-a, 2003)
 • Sub povara vorbelor. Cu oamenii schimbării despre schimbare. Ediţie Dorina Sgaverdia, Reşiţa, 1999
 • Balcanii – ieşirea din trecut, Bucureşti, Editura Institutului de Studii Internaţionale, 1999
 • Interferenţe geopolitică – istorie. Historia quo vadis? Coordonator Gheorghe Vartic, Bucureşti, Editura Militară, 1998
 • Dicţionar enciclopedic, vol. III. H -K, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1999
 • ** Romania. Overview. Romania Panorama, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial, 1998
 • Dicţionar enciclopedic, vol. II. D – G, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996
 • ** A History of Romania. Edited by Kurt W. Treptow, The Center for Romanian Studies, Iaşi, 1995
 • România în situaţii limită. Coordonator Lucian Colda, Bucureşti, Editura Licorna, 1995
 • Partidele politice din România (1862 – 1994). Enciclopedie, Bucureşti, Editura Mediaprint, 1995
 • Iuliu Maniu în faţa istoriei, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994
 • Ion Mihalache în faţa istoriei, Bucureşti, 1994
 • Dicţionar enciclopedic, vol. I. A – C, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993
 • Cotrocenii în istorie, Bucureşti, 1993
 • România. Istorie în documente. Album, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1992
 • ** Foreign sources on the Romanians, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1992
 • România. Documente străine despre români, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1992
 • Istoria militară a poporului român, vol. VI, Bucureşti, Editura Militară, 1989
 • Introducere în cultura şi civilizaţia poporului român. Partea I-a. Coordonatori Ion Coteanu şi Florin Popescu, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1988
 • Din istoria mişcării democratice a studenţilor din România, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1985
 • Istoria României între anii 1919 – 1981, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981
 • ** XV-eme Congres International des Sciences Historiques. Actes, vol. IV, partea a 2-1, 1980
 • Din istoria studenţimii române. Presa studenţească (1851 – 1978), Bucureştri, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1979
 • Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, ediţia I-a, 1972; ediţia a II-a, 1978

       b. Până în 1918

 • ** Români şi sârbi în Marele Război. Rumuni i Serbii u Velikom Ratu. Coordonatori Ioan Bolovan şi Moncilo Pavloviċ, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2018
 • Război pentru ţară. Coordonator Oltea Răşcanu-Grămăticu, Iaşi, 2018
 • Centenarul victoriilor de la Mărăşti şi Mărăşeşti. Coordonator Horea Dumitrescu, Focşani, 2018
 • România în anii 1916 şi 1917. Coordonatori Gheorghe Sbârnă şi Ioan Opriş, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017
 • ** Balkan Tarihi Araştirmalarina. Metodologjik yaklasimlar. Editor Addim Temizer, 2014 (în colaborare cu Ionuţ Cojocaru)
 • ** Consonanţe istorice româno-ruse. Centenarul vizitei împǎratului Nicolae al II-lea la Constanţa, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, 2014 ( în limbile românǎ, rusǎ şi englezǎ).
 • Banca Naţională a României în timpul Primului Război Mondial, Bucureşti, Banca Naţională a României, 2011
 • Alexandru Ioan Cuza şi demnitatea naţională. Coordonator Oltea Răşcanu -Grămăticu, Bârlad, 2011
 • Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza. Coordonator Oltea Răşcanu -Grămăticu, Bârlad, 2011

         c. Marea Unire din 1918

 • Confirmarea internaţională a României întregite. Coordonatori Gheorghe Sbârnă şi Ioan Opriş, Bucureşti, Editura Muzeului Literatirii Române, 2020
 • Contribuţia elitelor la întregirea României. Coordonator Horea Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2019
 • România în anul Marii Uniri. 1918. Coordonatori Gheorghe Sbârnă şi Ioan Opriş, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2018
 • ** Enciclopedia digitală – România eu. Oameni, momente şi imagini. Coordonatorul proiectului Radu Jugureanu, Producţie SIVECO România, 2018 [cu traduceri în engleză, germană şi franceză]
 • Centenarul unirii Bucovinei cu România, Buzău, 2018
 • ** Sfârşit şi început de epocă. Korszakvég – Korszakkezdet.  The  End and the Beginning of an Era.  Coordonatori Cornel Grad şi Viorel Ciubotă, Zalău, Editura Lekton şi Editura Muzeului Sătmărean, 1998

         d. Perioada interbelică

 • Documente şi materiale privind istoria românilor între anii 1918 – 1940, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001
 • Titulescu şi strategia păcii. Coordonator Gheorghe Buzatu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984
 • Documente şi materiale privind istoria României (1929 – 1933), Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1976

         e. Anii 1940 -1944

 • 23 august 1944. Evaluări şi controverse. Studii şi comunicări. Coordonator Gavriil Preda, Ploieşti, Editura Mileniul III, 2006
 • România în anii celui de-al Doilea Război Mondial, vol. I, Bucureşti, Editura Militară, 1989
 • Actul de la 23 august 1944 în context internaţional. Coordonator Gheorghe Buzatu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României( 1940 – 1944), Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1978

         f.Perioada 1945 – 1989

 • România în anii 1945 – Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III, P – R. Coordonator Octavian Roske, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2016
 • România în anii 1945 – Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II, F – G.  Coordonator Octavian Roske, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2012
 • România în anii 1945 – Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. I,  A – E  Coordonator Octavian Roske, Bucureşti, România în anii 1945 –  1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II F -G.  Coordonator Octavian Roske, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2012
 • Accentuarea crizei de regim în ţările socialiste europene (1980 – 1990). Coordonator Lorin Ioan Fortuna, Timişoara, Editura ART – PRESS, 2009
 • Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu. Minirevoluţia culturală din 1971. Ediţie Ana-Maria Cătănuş, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005
 • 6 Martie 1945. Începuturile comunizării României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995

       g. După 1989

 • Revoluţia din Decembrie 1989 şi integrarea europeană a Românie Coordonator Ion Calafeteanu, Bucureşti, Editura Militară, 2008
 • ** Actes de la Table Ronde. Mémoire et histoire: les Etats Européenes face aux droits des citoyens du XXI-eme siecle, Paris, 2000

 

[1] Cărţile publicate în limbi străine sunt marcate cu  **

Notă: Când coordonarea a fost asigurată împreună cu alţi colegi, a fost menţionat numele acestora

 

 

 

 

Share
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.